Magisterský program Psychologie

Magisterské studium Psychologie – zde naleznete magisterské studium Psychologie

Magistr (z lat. magister) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu. Zkratka tohoto titulu je Mgr.

Podmínkou pro přijetí do magisterského programu je úspěšné absolvování bakalářského studia (získání bakalářského diplomu) stejného či analogického programu

Navazující magisterské studium oboru psychologie je zaměřeno na získání kvalifikace pro výkon povolání psychologa (pouze v návaznosti na bakalářský studijní program psychologie). Jeho absolvent musí být schopen vykonávat samostatně odborné činnosti, které s výkonem tohoto povolání souvisí.

Magisterské studium připravuje absolventy primárně pro výkon profese psychologa. Dalším, sekundárním cílem, je příprava pro doktorské studium.

Magisterské studium Psychologie. Ušetřete čas a kontaktujte školu zde!

 

Psychologie

Studijní obor „Psychologie“ znamená široký přehled a orientaci v různých psychologických tématech. Základ programu tvoří soubor kurzů, které pokrývají většinu nejdůležitějších oborů této disciplíny, a poskytují tak studentům hluboké znalosti a kvalitní zázemí, k tomu, aby se mohli zabývat problémy a teorií z oboru moderního psychologického myšlení. Důraz na vědecké a biologické komponenty umožňuje studentům získat praktickou zkušenost s kritickým myšlením, analýzou a integrací vědecké teorie a praxe. Specializované kurzy umožňují hlubší náhled a orientaci v běžných problémech, kterými naše moderní společnost nejvíce trpí. Studenti se seznamují nejen s terapií a léčením duševních chorob, ale také s mezikulturními problémy a dynamikou rodinných vztahů a s aplikacemi psychologických principů v obchodním prostředí.

 

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
Яндекс.Метрика
X