Magisterský program Finanční management

Magisterské studium Finanční management – zde naleznete magisterské studium Finanční management

Magistr (z lat. magister) je akademický titul označující absolventa vysoké školy v magisterském studijním programu. Zkratka tohoto titulu je Mgr.

Podmínkou pro přijetí do magisterského programu je úspěšné absolvování bakalářského studia (získání bakalářského diplomu) stejného či analogického programu.

V zaměření Finanční management a controlling nezůstanete u teoretického chápání podnikatelských plánů a rozpočtování. Během studia se zaměříte především na praktické znalosti, díky kterým budete schopni úspěšně reagovat na proměnlivé tendence trhu, a dosahovat tak finanční stability a konkurenceschopnosti.

Magisterské studium připravuje absolventy primárně pro výkon profese psychologa. Dalším, sekundárním cílem, je příprava pro doktorské studium.

Magisterské studium Finanční management. Ušetřete čas a kontaktujte školu zde!

 

Finanční management

Popis profese
Obor zajišťuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou schopni úspěšně pracovat v oblasti finančních a ekonomických činností na trhu práce v jakékoli zemi. Bakalářský titul opravňuje absolventa pracovat ve firmách, bankách, finančních a obdobně zaměřených institucích.

Zaměření studijního programu
Studenti získají ve výuce základní znalosti z oblasti ekonomie a financí České republiky a zemí EU. Moderní finance jsou neustále se měnící a transformující se systém znalostí, konceptů, metod práce. Proto studium financí v rámci bakalářského programu “Finanční management” přihlíží k zkušenostem předních univerzit ve vyspělých zemích.

 

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
Яндекс.Метрика
X