Bakalářské i Magisterské Programy

Popis

Business administration

Obor Management firmy (Business administration) se zaměřuje jak na malé a střední, tak na velké podniky. Absolventi oboru, kteří obdrží komplexní znalost v oblasti ekonomiky, managementu a marketingu, mohou pracovat nejen jako ekonomičtí manažeři a vykonávat běžnou ekonomickou a vedoucí práci, ale také provádět ekonomický výzkum, podnikové plánování a vést projekty zaměřené na vznik a představení nové produkce na trhu.

Psychologie

Studijní obor „Psychologie“ znamená široký přehled a orientaci v různých psychologických tématech. Základ programu tvoří soubor kurzů, které pokrývají většinu nejdůležitějších oborů této disciplíny, a poskytují tak studentům hluboké znalosti a kvalitní zázemí, k tomu, aby se mohli zabývat problémy a teorií z oboru moderního psychologického myšlení. Důraz na vědecké a biologické komponenty umožňuje studentům získat praktickou zkušenost s kritickým myšlením, analýzou a integrací vědecké teorie a praxe. Specializované kurzy umožňují hlubší náhled a orientaci v běžných problémech, kterými naše moderní společnost nejvíce trpí. Studenti se seznamují nejen s terapií a léčením duševních chorob, ale také s mezikulturními problémy a dynamikou rodinných vztahů a s aplikacemi psychologických principů v obchodním prostředí.

Business psychologie

Popis profese
Absolventi oboru se uplatní jako vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti sociální psychologie, kteří mají komplexní znalosti o příslušných mezinárodních psychologických školách i jako konzultanti nebo rehabilitační specialisté. Hlavními oblastmi činností jsou práce v organizacích, které potřebují regulovat interní interakci mezi zaměstnanci, ve společenských organizacích různých směrů (charitativní, sociální adaptace, organizace hromadných akcí apod.

Zaměření studijního programu
Studenti studují obory odborné specializace: dějiny psychologie, antropologie, psychofyziologie, kognitivní psychologické procesy, manažerská psychologie atd.

Finanční management

Popis profese
Obor zajišťuje vysoce kvalifikované odborníky, kteří jsou schopni úspěšně pracovat v oblasti finančních a ekonomických činností na trhu práce v jakékoli zemi. Bakalářský titul opravňuje absolventa pracovat ve firmách, bankách, finančních a obdobně zaměřených institucích.

Zaměření studijního programu
Studenti získají ve výuce základní znalosti z oblasti ekonomie a financí České republiky a zemí EU. Moderní finance jsou neustále se měnící a transformující se systém znalostí, konceptů, metod práce. Proto studium financí v rámci bakalářského programu “Finanční management” přihlíží k zkušenostem předních univerzit ve vyspělých zemích.

Finance a bankovnictví

Popis profese
Specializace „Finance a bankovnictví“ umožňuje studentům získat rozsáhlé znalosti procesů tvorby a provádění rozpočtů na různých úrovních, plánování účtování objednávek, organizování a řízení cash-flow firem, investiční aktivity ekonomických subjektů, funkce financování podniků a organizací, bankovní a pojišťovací činnosti. Absolventi oboru se dobře vyznají v oblasti finančního řízení, pojištění, úvěrů, tvorby cen.

Zaměření studijního programu
V procesu výuky studenti zvládnou teoretické předměty v humanitních a společenských vědách, stejně jako získají teoretické a aplikované znalosti potřebné pro praktickou práci. Učební osnovy jsou velmi populární nejen mezi studenty – absolventy středních škol, ale i mezi těmi, kteří již pracují v různých oblastech a mají možnost dostat novou perspektivu vyššího vzdělání.

Personální management

Popis profese
Specializace “Personální management” umožňuje studentům získat manažerské vzdělání v kombinaci s psychologickým výcvikem. Absolvent je zralý personální manažer pro evropské, ruské a americké firmy. Mezi získané dovednosti studentů patří vývoj a implementace strategie personálního managementu, tvorba politiky řízení zaměstnanců, plánování lidských zdrojů, analýza trhu práce, vývojové trendy a současný stav. Tato kvalifikace umožňuje absolventům vyvíjet a realizovat aktivity k vytvoření podnikové kultury.

Zaměření studijního programu
Absolventi specializace „Personální management“ jsou plně kompetentní pracovat ve vedení podniků na pozicích vrcholových manažerů, jakož i budoucích majitelů podniků, manažerů státních podniků a soukromých firem. Znalosti a dovednosti kvalifikují absolventy pro úspěšnou práci v prestižních organizacích, náborových agenturách, personálních odděleních, holdingových společnostech a korporacích. Manažeři mají dobré vyhlídky na trhu práce i v oblasti profesního a kariérního růstu.

Public Relations

Popis profese
Public relations je strategický komunikační proces, který vytváří vzájemně prospěšné vztahy mezi organizacemi a veřejností, je součástí činnosti související s marketingovou komunikací, která se provádí v organizacích, jako jsou firmy, banky, ministerstva, apod. Zvládnutí programu zahrnuje získání znalostí, dovedností a schopností, které umožňují profesionálně vykonávat různé funkce manažera pro styk s veřejností.

Zaměření studijního programu
Studenti získají teoretický přehled z humanitních a společenských věd, stejně jako znalosti základů PR pro rozvoj komunikačních a organizačních dovedností, potřebných v praktické práci manažerů ve vztazích s veřejností. Umí vést PR kampaně a samostatně vytvořit celou řadu komplexních multidisciplinárních projektů, například v oblasti územního marketingu, definování a podpoře image města, regionu, státu.

Management cestovního ruchu

Popis profese
Absolventi specializace „Management cestovního ruchu“ jsou odborníci, připraveni pracovat ve vedení organizací služeb cestovního ruchu, jako jsou cestovní kanceláře, agentury, firmy, korporace a orgány cestovního ruchu. Získané dovednosti mohou uplatnit v manažerských funkcích ve státní a regionální sféře, v agenturách regionálního rozvoje a destinačního managementu.

Zaměření studijního programu
Studenti ve výuce získají cenné znalosti z oblasti ekonomie a financí České republiky, Ruska, Spojených států a zemí EU. Během studia se seznámí se základy společenských, přírodovědných a obecných disciplín, s odborností globální ekonomiky, marketingu, teorie řízení, atd. Velká pozornost je zaměřena na strategické a finanční řízení, řízení lidských zdrojů a řízení projektů. Důležité je i studium informačních technologií a geografie.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
Яндекс.Метрика
X