ALGORITMUS PŘÍJMU

1.

Poslat na e-mail : dekanat-prague@post.cz

 1. Žádost o přijetí

 2. Kopie pasu (sken)

 3. Fotografie (sken)

 4. Dokument o vzdělání (sken)

 5. Lékařská potvrzеní (pro vstup do psychologie, lékařské záležitosti a fyzioterapie)

 6. Esej o zvolené specialitě (pro bakalářské studium)

Esej o práci, kterou nyní vykonáváte a motivační esej o vybrané specializaci (pro magisterské studium )

2.

 1. Po potvrzení přijetí dokumentů a tvůrčí soutěže ( esej) Vám je zaslána smlouva o poskytování vzdělávacích služeb na základě zvoleného programu a oboru, který Jste podpisu a scan pošlete na e-mail : dekanat-prague@post.cz

 2. Nejpozději do 7 kalendářních dnů zaplatí vstupní poplatek a semestr/rok na základě smlouvy, na výše uvedené je v něm bankovní spojení.

 3. Pokud žádáte o stipendium ( viz podmínky), zašlete formální potvrzení z místa, kde pracujete na plný úvazek.

3.

 1. Po obdržení platby na běžný účet získáte přístup do osobního účtu

 2. Začněte vzdělávání

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.
Яндекс.Метрика
X